Vad betyder Ekonomi?

Publicerat den 26 augusti 2014

Ordet ekonomi har en historia som sträcker sig långt långt bak. Ordet kommer från början från grekiskans ”oikos” som betyder hus, och ”nomos” som betyder lag. Lite enklare sagt betyder det hushållande av resurser när resurserna är knappa.

Lite tid har gått sedan ordet först började användas i antikens Grekland. I svenskan används ordet på flera sätt. Både som ett syftande på att hushålla med knappa resurser och studier av detta fenomen. Men ekonomi som term har även kommit att inkludera hela det ekonomiska systemet, från pengar till lagar och ägande.