Investera i Silver

Publicerat den 11 april 2018

Allmänt om Silver

Silver finns som färgämne med namnet E174 inom livsmedelsindustrin och på senare år har även så kallat kollodialt silver används för förtäring då det påstås inneha vissa effekter, dessa har dock inte kunnat bevisas i vetenskapliga studier. Vikten i silver mäts i Troy Oz, Troy uns på svenska vilket motsvarar 31,1 gram. Silvrets Troy Oz är inte att förväxla med det vanliga viktmåttet Troy som endast är 28 gram.
På grund av silvrets mycket bra egenskaper som elektrisk ledare används silver i elektromagneter då silver har den lägsta resistensen av alla icke-supraledarämnen vid tänkbara temperaturer. Samma sak gäller omvänt då silver även har en mycket hög värmeledningsförmåga.

Sterlingsilver är 92,5% rent silver och resterande innehåll är koppar och andra ämnen, du kan därför se stämpeln 925 på sterlingsilver som är en garanti för denna äkthetsgrad i sterlingsilver. Andra vanliga silverhalter genom åren är 83% som även skrivs ut som 830 medans andra länder utanför norden har tillåtit så låga tal som 75% för att få kallas silver.

Silver är en oerhört välanvänd ädelmetall inom industrin och innan digitalkamerornas intåg var dessutom fotoframkallning silvrets största användningsområde med sista officiella siffran ifrån 1999 så användes 44% av allt silver i världen för fotoframkallning(!) för att 2013 sjunka ner till 9%. Idag används ca 20% av allt silver istället inom solcellsindustrin för silvrets egenskaper som ledare, idag finns det således små halter silver i varje solcellspanel. Då vi använder allt mer elektroniska produkter så ökar även mängden silver som används inom industrin och idag används hela 56% av allt silver årligen för industriella ändamål.
Endast 10-15% av allt guld som bryts i världen används inom industrin resten går till smycken. Att investera i guld är väldigt annorlunda mot att investera i silver där

Investera i silver

Om du vill investera i silver så har du flera olika alternativ att välja på och beroende på hur länge du har tänkt att äga ditt innehav så ökar eller sjunker risken för din investering. Silver är en ädelmetall som tillhör en utav de traditionellt sett mest volatila finansiella produkterna som finns och innan intåget utav kryptovalutor och binära optioner så ansågs silver vara en högrisk investering på börsen.

Fysiskt silver

Därför har många föredragit att äga silver i fysisk form och du kan köpa investeringssilver för förvaring hemma hos exempelvis återförsäljare som svenska Tavex där du kan välja mellan allt ifrån små mynt värda 100 kr upp till silvertackor på 1kg. Om du köper utav internationella kedjor finns även vikten 31 kg vid fysiskt silver och är den standardvikten för internationella transaktioner med silver, vikten 31kg är att anses som officiellt godkänt av LBMA (London Bullion Market Association) som reglerar och hanterar transaktioner för giganter som IMF och centralbanker.

Om du vill äga fysiskt silver så behöver du beroende på belopp du vill investera välja mellan att förvara ditt silver i hemmet eller hos extern 3:dje part. Om du har tänkt att köpa fysiskt silver understigande 50.000kr brukar det inte vara några problem för hemförsäkringen med förvaring hemma men om du är osäker så dubbelkolla med ditt försäkringsbolag om du behöver lägga till någonting eller köpa till exempelvis ett litet värdefack.

Förr i tiden hade bankerna en funktion i samhället som garanterade vissa saker, ett bankfack var ditt att förvara dina dyrbaraste ägodelar som ädelmetaller, aktier, smycken, testament och så vidare. Nu mera finns ingen efterfrågan för svenska kunder att inneha ett bankfack och därför har de svenska bankerna de senaste 10-15 åren avskaffat möjligheten för dig att förvara ägodelar med monetära värden i ett bankfack. För övrigt så har de flesta svenska bankkontoret tagit bort de flesta utav sina bankfack redan och du får därför titta på andra lösningar än bankfack för förvaring av fysiskt silver.

I det fall du vill köpa större mängder fysiskt silver så är det med största sannorlikhet inte någonting som ett svenskt försäkringsbolag vill försäkra då det ökar rånrisken, du kan därför förvara ditt fysiska silver i värdefack via bolag som Loomis, Malca-AMIT med flera. Det finns återförsäljare där du kan köpa fysiskt silver som ägs i ditt namn eller i tredjepartsnamn, det brukar skrivas ut som Allokerat eller Oallokerat innehav där skillnaderna är att i Allokerat guld så äger du exempelvis silvermynt 12 som förvaras på plats 1935 i ett valv. I händelse att valvets ägare går i konkurs så är det fortfarande du som äger silvermynt 12. Om du äger via ett Oallokerat innehav så äger du en skuldsedel på valvets ägare där du äger exempelvis silver till ett visst belopp som motsvaras av silvermynt 12 men det förvaras inte på någon specifik plats och vid händelse av att valvets ägare går i konkurs är du bara en utav fodringsägarna i mängden som vill ha ut pengar ifrån konkursboet. Det är därför att rekommendera att alltid äga Allokerat Fysiskt Silver när du investerar i fysiskt silver.

Till skillnad mot guld som är momsfritt vid investeringsguld så är det moms på investeringssilver. Skatt vid försäljning utav Investeringssilver är att betrakta som inkomst av kapital och skall tas upp i deklarationen som sådan.

Investera i Silver Aktier

Om du känner att det här med fysiskt silver är för omständigt för dig att hantera så är ett annat alternativ att investera i börsnoterade aktier som äger silvergruvor, handlar med silver eller prospekterar silvergruvor. Innan du sätter igång och investerar i silver på börsen så behöver du ta ställning till ditt risktagande och hur du ställer dig till om ett bolag äger mer än bara silver som intäktsgenererande källa.

Det är nämligen så att de flesta gruvbolag bryter det som finns i gruvan, och det kan vara koppar, silver, nickel, guld med mera och sedan redovisas det totala brutna mängden ädelmetall som måttet silver/guld för att förenkla redovisningen. Rena silverbolag är därför svåra att hitta bara genom att gå på namn eller bransch utav kräver att du läser på i bokslutsrapporterna innan du hoppas på silveraktier. När du investerar i silver aktier tar du en större risk än att bara investera i silver som produkt eftersom du även får bolagsrisken samt börsrisken där humöret på marknaden kan avgöra värderingen av silveraktien. Allt annat lika så när du ökar mängden parametrar som kan ändras så finns även en uppsida som är större än om du enbart köper exempelvis fysiskt silver. Det finns många sagor om silveraktier som har varit sovande prospekteringsbolag som hittat en silverfyndighet som sedan har sålts för många hundra gånger ursprungsvärderingen som genererat många tusen procent vinst för ägarna. Denna risk är någonting du alltså själv behöver ta ställning till.

Silver ETF

En populär Silver ETF:en har tickern SLV vars fulla namn är iShares Silver Trust och denna ETF speglar silver som ädelmetall men utan att du själv fysiskt behöver äga silver. Med över 5 miljarder dollar i ägande är det att anse som den största ETF:en för silver. När du äger en ETF i silver så fungerar det som andra ETF:er det vill säga att du äger ett instrument som har underliggande tillgångar som påverkar priset.

Finansiellt är risken högre att äga en ETF än den underliggande tillgången eftersom det finns fler variablar som kan förändras. En ETF som SLV är dock mycket populär på grund utav dess höga handelsvolym och handeln som är öppen många timmar om dygnet vilket medför snabba avslut både för köp och sälj. En investering i Silver ETF som SLV är därför att föredra om du vill äga dina silverinvesteringar under en kortare tid och snabbt vill kunna stänga din position.

Silver optioner

Om du är ute efter kort ägande och snabba affärer så finns det många silver optioner att köpa både med och utan hävstång. Exempelvis finns det möjlighet att köpa ETFen SLV med hävstång upp till x500 gånger via handelsplattformar som eToro, Plus500 med mera. Dessa handelsplattformar har även möjligheten för dig att öppna upp ett demokonto där du kan testa att investera i silver med låtsaspengar så du inte riskerar ditt eget kapital för att lära dig hur det fungerar ifall du är nybörjare.

[table “10” not found /]

Investera i silver Avanza

Många svenskar har redan ett konto hos nätmäklaren Avanza, om du inte redan har det så kan det vara bra av anledningen till att du då får tillgång till fonden Avanza Zero som har en 0% avgift men speglar stockholmsbörsen. Hos Avanza kan du köpa silver aktier, silver ETFer, silver derivat och silver optioner.

Investera i silver eller guld

Det finns vissa likheter mellan silver och guld som investering men det som skiljer de åt är främst att silver används mycket mer inom industrin, 56% mot guldets 15% samt att guldet anses vara en mer värdefull ädelmetall. Silver har kallats för fattigmansguld men har stått för minst lika stora procentuella ökningar i bull-runs som guldet har. En sund strategi är därför att investera i båda metallerna istället för att utesluta den ena för den andra.