Nordax Bank

Publicerat den 1 augusti 2019

Nordax kallar sig själva för en specialistbank inom lån och sparande. Banken grundades år 2003 och har sedan dess växt sin verksamhet till att omfatta 185 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.