Investera i Uran

Publicerat den 22 mars 2018

Uran är ett radioaktivt grundämne som förmodligen är mest känt för att användas i kärnkraft och i kärnvapen. Vad som kännetecknar uran är bland annat att det har en väldigt hög densitet.

Uranets användningsområden

Det finns ett flertal olika användningsområden för uran, där de vanligaste är för kärnkraft och kärnvapen. Uran kan utöver detta även användas i exempelvis pilprojektiler till stridskanoner. Man använder även det gröna pigmentet i Uran för att framställa färg.

Uran i Sverige

I Sverige finns det gott om Uran, där ett flertal av bergarterna i Sverige är rika på uran. I takt med sjunkande priser på uran efter 2011 så har dock antalet undersökningstillstånd, det vill säga tillstånd för att prospektera efter uran minskat kraftigt. Mellan åren 1965-1969 utvann man totalt 215 ton uran i Sverige. Idag sker dock ingen utvinning längre.

Sverige förbrukar årligen runt 1500-2000 ton uran varje år. Majoriteten av detta uran importeras från länder som Kanada, Ryssland, Namibia och Kazakstan. Värdet på det importerade uranet motsvarar cirka 5-7 miljarder kronor varje år.

Urantillgångar i världen

Man uppskattar att det idag finns runt 4,7 miljoner ton uran som kan brytas till en kostnad av 130 dollar per kilo. Sett till världens efterfrågan på uran skulle detta räcka i 85 år framåt. Men med andra tekniker för att utvinna uran är reserverna långt mycket större.

Investeringar i Uran

För den som vill investera i uran kan man göra detta både genom att investera i enskilda aktier som har en verksamhet relaterad till uran. Många företag som har en verksamhet kring uran finns noterade på den kanadensiska börsen. Dessa företag kan man bland annat handla hos nätmäklaren Avanza. Några av företagen med uran-verksamhet är följande.

  • Uranium Participation Corp
  • GoviEx Uranium Inc
  • CanAlaska Uranium Ltd
  • Northern Uranium Corp
  • Mega Uranium Ltd

Uran ETFer

Utöver aktier i bolag med uran-verksamhet kan man även välja det något enklare alternativet att investera i en ETF. ETFen Global X Uranium. Denna ETF har en stor exponering mot uran.

Vad investerar man i?

När man investerar i uran och relaterade verksamheter så spekulerar man främst i att användningen av uran kommer att öka. Eftersom det stora användningsområdet för uran är kärnkraft och kärnvapen är investeringen en spekulation i att detta kommer öka. För närvarande är kärnkraft i en stigande trend i många delar av världen, särskilt i Asien. I andra delar av världen, som exempelvis Sverige minskar den. Om stora folkrika länder i Asien såsom Indien eller Kina fortsätter att utveckla sin kärnkraft så lär även efterfrågan på uran fortsätta att öka.