Investera i Skog

Publicerat den 22 februari 2018

Skog är en stabil och säker investering som bokstavligt talat växer för varje år. Man kan investera i skog på flera olika sätt. Vanliga alternativ för att investera i skog är genom att investera i skogsaktier på börsen, eller genom att äga skogsmark direkt någonstans ute i landet.

Avkastning på skog

Vilken avkastning man får på sin skog kan givetvis variera kraftigt beroende av hur man väljer att investera i den, var man köper skogen och liknande. Men att äga skog i Sverige har under 2000-talet gett en avkastning på 7%, något som kan ses som relativt bra sett till de låga räntorna som kännetecknat samma tidsperiod. Hur prisutvecklingen ser ut kommande år återstår att se. Om man direktäger skog så slipper man dessutom de kraftiga rörelserna som man ser på börsen.

Skogsaktier

För den som på ett okomplicerat sätt, utan arbete och ansvar vill investera i skog kan ett bra alternativ vara att investera i skogsaktier på börsen. Då investerar man i redan etablerade bolag, som tjänar pengar och har kunskap och erfarenhet för att sköta den aktuella skogen. Många av skogsaktierna på börsen ger dessutom utdelning som blir ett fint extra tillskott i kassan varje vår. Man handlar enkelt skogsaktier genom att öppna en aktie- och fonddepå eller ett investeringssparkonto hos någon av nätmäklarna Avanza eller Nordnet.

Några av de större skogsbolagen på Stockholmsbörsen är följande.

Holmen

Holmen är ett anrikt skogsbolag, som under ett annat namn funnits ända sedan 1873. Holmen har flera verksamhetsområden inom skog vilka är följande. Holmen Paper som tillverkar tryckpapper, Iggesund Paperboard som tillverkar och säljer kartong för förpackningar, Holmen Timber som tillverkar trävaror vid sågverk, Holmen Skog som ansvarar för och utvecklar koncernens skogsinnehav och Holmen Energi som står för koncernens energiproduktion inom vattenkraft och vindkraft. Holmen har en total landareal om 1 275 000 ha varav 1 0 42 000 ha är produktiv skogsmark.

SCA

SCA, som är en förkortning för Svensk Cellulosa AB. SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige. Detta motsvarar en yta lika stor som Belgien. Utifrån det stora innehavet av skog har man sedan utvecklat ett flertal relaterade marknadsområden, vilka är följande: tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Latvian Forest

Latvian Forest äger, förvärvar och förvaltar skogtillgångar i Lettland. Vid utgången av februari år 2016 hade bolaget 8225 hektar jordbruks- och skogsmark, där skogsmark stod för 71,2% av det totala markinnehavet. Latvian Forest är betydligt mindre än de andra ovan nämnda skogsbolagen. Latvian Forest handlas därför på börslistan Aktietorget.

Skogsfonder

Det finns fonder med skog som investeringsprofil, som helt eller delvis investerar i skogsaktier. Det kan vara ett bra alternativ för dig som inte är särskilt insatt i börsen, eller för dig som vill begränsa risken med att investera i enskilda aktier. Fonder som inte är renodlade skogsfonder men som ändå äger mycket skogsaktier kallas även för råvarufonder.

Direktinvestera i skogsmark

För dig som vill investera i skog på riktigt finns alternativet att direktinvestera i och direktäga skog. Skogsägande kommer även med en hel del ansvar. Det krävs bland annat att man varje år gallrar, avverkar och planterar nytt. Likaså innebär skogsägandet en del pappersarbete. Som tur är går själva avverkningen, gallringen, planteringen och annan skötsel att lägga ut på större skogsbolag som gör det åt dig och som sedan i slutet av året ger dig en ersättning för din skog. Vill du hitta skogsfastigheter till salu kan du bland annat se närmare på dessa sidor, där ett stort antal skogsfastigheter listas.

Olika värdering beroende av läge

Värderingen på skogen skiljer sig ganska mycket åt beroende av vilket geografiskt läge den har i Sverige. Generellt kan man säga att skogen blir dyrare ju längre söderut man kommer i Sverige. Nedanför hittar du ett ungefärligt marknadspris per hektar skog i olika delar av Sverige.

  • Norrbotten 26400
  • Mellannorrland 42000
  • Uppland 85170
  • Västra Sverige 98900
  • Södra Sverige 109850

Värderingen på skogen i olika delar av landet beror naturligtvis på närhet till infrastruktur och liknande. Men den har även mycket att göra med att skogen växer ganska mycket snabbare ju längre söderut man kommer i landet. Detta kan man mäta med hjälp av nyckeltalet bonitet.

Skogens tillväxt i olika delar av landet (bonitet)

Skogens bonitet är ett mått som man använder sig av för att mäta hur mycket skogen växer med i genomsnitt per år, under en omloppstid. I södra Sverige kan boniteten vara så hög som 12 kubikmeter per hektar och år, medan den längst upp i norr kan vara så låg som 1,5 kubikmeter per hektar och år. Gränsen för produktiv skogsmark anses gå vid 1 kubikmeter per hektar och år.

Boniteten beror bland annat på områdets fuktighet, jordmån och klimat. För att bestämma en bonitet för ett visst område så bestämmer man första platsens ståndortsindex.

Ståndortsindex

Med ståndortsindex menar man den högsta höjd som träden i ett skogsbestånd kan nå vid en bestämd referensålder.

Fakta om Sveriges skog

Den totala landarealen i Sverige är 40,8 miljoner hektar. Av detta är 69% av landarealen skogsmark, vilket motsvarar ungefär 28 miljoner hektar. Av de 28 miljoner hektaren skogsmark i Sverige så räknas ungefär 23 miljoner hektar som produktiv skogsmark.

Tillväxten i Sveriges skogar är varje år 120 miljoner m3sk per år. Av detta avverkas ungefär 85 miljoner m3sk per år.

Skogsindustrin i Sverige sysselsätter runt 70 000 personer.

Skog i världen

Totalt i världen finns det 4 miljarder hektar skog, något som motsvarar en tredjedel av världens landyta. Mer än hälften av världens skog ligger i fem länder, Ryssland, Brasilien, Kanada, USA och Kina.

Investera i Teak och annan skog utomlands

Ett populärt alternativ till att investera i skog i Sverige, där den med världsmått mätt växer relativt långsamt är att investera i snabbväxande skog utomlands. Teak odlas exempelvis i Sydamerika och Asien och kan många gånger ge en betydligt högre avkastning än investeringar i Sverige. Investeringar i Teak brukar kunna ge en avkastning på runt 15% per år. Detta kommer givetvis med en högre politisk risk.

Det finns utöver Teak-plantager ett stort antal andra projekt som går ut på att investera i träd i utvecklingsländer. Innan man investerar i ett projekt är det viktigt att göra noggranna undersökningar kring företaget och det aktuella projektet.