Investera i Preferensaktier

Publicerat den 21 augusti 2014

Preferensaktier är en investeringsform som ofta genererar bra mycket högre avkastning än vid exempelvis räntesparande. Till skillnad från vanliga aktier har preferensaktier en fast utdelning, och dessutom förtur till utdelning framför vanliga aktier. Vid en eventuell konkurs har även preferensaktieägare förtur till kvarvarande kapital framför stamaktieägare. Med preferensaktier får man oftast utdelning fyra gånger per år och direktavkastningen beror på vilken kurs man köper till. Preferensaktier har på senare år blivit mycket populärt bland svenskar, speciellt då avkastningen är såpass attraktivt jämfört med räntesparande.

Det positiva med preferensaktier är att utdelningen för det mesta är konstant och stabil. Likaså brukar inte aktiekursen röra på sig särskilt mycket. Aktiekursen kan däremot börja svänga rejält om exempelvis räntesparande skulle bli mer attraktivt eller om det skulle bli dåliga tider. Skulle företaget gå in i sämre tider och inte kunna betala ut utdelningen till preferensaktieägarna bildar denna utdelningen en upplupen skuld i bolaget. Bolaget är då skyldigt att betala ut preferensaktieutdelningen innan man sedan kan börja lämna vanlig utdelning igen.

Den absolut högsta direktavkastningen hittar man hos Eniros och SAS preferensaktier. Där får man för tillfället en direktavkastning på mellan 10-12%. Som lite mer stabila preferensaktier kan nämnas Fast Partner och Fast Balders preferensaktier. Hos dessa ligger direktavkastningen på mellan 5-6%.