Investera i Onoterade Bolag

Publicerat den 12 mars 2018

Det lättaste sättet att investera i företag är genom att göra det i noterade bolag på några av börsens större listor. Men för att hitta riktiga guldkorn att investera i kan även en bra strategi vara att investera i onoterade bolag. Detta kan man göra på ett antal olika sätt som vi här kommer att gå igenom.

Olika typer av investeringar i onoterade bolag

Det finns flera olika sätt att investera i onoterade bolag.

Crowdfunding

Crowdfunding är en typ av investering i onoterade bolag som går ut på att ett stort antal investerare går in med mindre summor pengar för att finansiera olika affärsidéer, projekt eller företag. När man investerar via en crowdfunding-plattform så kan man bland annat erbjudas andelar i företaget, få förköpsrätt till deras produkter och liknande.

Via handelsplatser för onoterade företag

Det finns även renodlade handelsplatser där man enbart handlar med aktier i onoterade bolag. Det kan vara bolag som varit noterade tidigare, alternativt bolag som siktar på en notering inom en snar framtid.

Var investerar man i onoterade bolag?

Det finns ett stort antal företag, hemsidor och marknadsplatser som erbjuder möjligheten till att investera i onoterade bolag. Några av dessa är Pepins, Inovo, beQuoted och onoterade.nu.

Onoterade.nu

Onoterade.nu skulle kunna gå att likna vid en annonseringssida för köp- och försäljningar av aktier i onoterade företag. Man är själva inte inblandade i affärstransaktionerna utan agerar endast som en mötesplats för köpare och säljare.

beQuoted

beQuoted sammanställer information kring bolag som inte handlas genom börsens plattform, det vill säga onoterade bolag. BeQuoted har ett antal anslutna banker och fondkommissionärer. Några av de onoterade bolagen som övervakas av beQuoted är följande.

  • Gotlandsbolaget
  • Koggbron
  • Ruric B
  • Mycab SDB
  • Lantmännen 01
  • Delta Minerals
  • A-Com
  • RW Bostad

Pepins

Pepins är en typ av crowdfunding-plattform där det är möjligt att investera små summor i onoterade bolag. Pepins fångar upp intressanta tillväxtbolag i ett tidigt skede och erbjuder sedan investering i dessa för sina medlemmar. Investeringar kan bland annat innebära delägarskap och kan ge förmåner som varuprover, gratis medlemskap och annat.

Risker med att investera i onoterade bolag

Om man planerar att investera i onoterade bolag så bör man komma ihåg att det är förenat med relativt mycket risk. En av riskerna är att det är relativt svårt att få insyn i verksamheten för företaget som man investerar i. I och med att onoterade bolag inte behöver vara publika med någon som helst information så kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad.