Warranter

Publicerat den 17 april 2018

Warranter eller warrants är en typ av börsnoterat värdepapper som är kopplat till en underliggande tillgång. Här tittar vi lite närmare på hur warranter är uppbyggda, deras risker och potential samt hur och var man kan handla dem.

Så är en warrant uppbyggd

En warrant är kopplad till ett underliggande värdepapper. Många av de största bolagen noterade på Stockholmsbörsen har warranter kopplade till sig. Det kan exempelvis handla om en warrant kopplad till Ericsson, Telia, Atlas Copco eller ABB. Men warranter kan också vara kopplade till andra tillgångar, såsom en specifik valuta eller en specifik råvara.

Köp- eller säljwarrant

En warrant är antingen av typer köpwarrant eller säljwarrant. En köpwarrant ger innehavaren rätt att köpa ett bestämt antal aktier/enheter av den underliggande tillgången till ett bestämt pris. Likaså ger säljwarranter rätten att sälja samma aktier/enheter till ett förutbestämt pris. Det är även detta som skapar värdet för den som innehar warranten. Man kan förenklat beräkna den möjliga vinsten eller förlusten på en köp- eller säljwarrant genom att sätta lösenpriset för warranten i relation till aktiekursen på slutdagen.

Warrantens slutdag

Alla warranter har ett slutdatum som både kan ligga nära inpå eller långt fram i tiden. En och samma aktie kan ha warranter med flera olika slutdatum kopplade till sig.

Lösenpris

Lösenpris är den aktiekurs som aktien måste stå i på warrantens slutdag för att man ska erhålla avkastning på sin investering. Förenklat kan man säga att följande gäller för köpwarranter. Om aktiekursen är högre än lösenpriset så får man avkastning på sin investering. För säljwarranter gäller att man får avkastning om aktiekursen är lägre än lösenpriset.

Varför handla i Warranter?

Att handla warranter är framför allt ett sätt för att få en stor hävstång på sin placering. Om man prickar rätt på en akties uppgång så kan man göra en mycket större vinst än vad man annars skulle göra, om man endast hade ägt aktien. Kort och gott kan man säga att man med en mindre insats har möjlighet till en högre avkastning. Men att handla i warranter är även ett sätt för att tjäna pengar på nedgång i aktier.

Risker

Om man planerar att handla med warranter så bör man vara väl medveten om riskerna som finns. Risken finns att man inte tjänar en krona på sin investering, och risken finns även att man förlorar allt som man har satsat. Därför bör man aldrig satsa andra pengar i warranter än de som man faktiskt kan tänka sig att bli av med om allt skulle gå snett.