Big Mac-Index i olika länder

Publicerad den 29 augusti 2014

Big Mac-Index är ett index som från början uppfanns av tidningen ”The Economist”. Indexet är framtaget för att ge en fingervisning om prisnivåerna i olika länder. Hela idén bygger på att Big Mac finns över nästan hela jorden samt att den produceras med inhemska råvaror och arbetskraft. Nedan finner du två listor, med de fem dyraste och de fem billigaste länderna att köpa en Big Mac i.

Dyraste länderna i Big Mac-Index

1. Norge, 7,76 US-dollar

2. Schweiz, 6,83 US-dollar

3. Venezuela, 6,82 US-dollar

4. Sverige, 5,95 US-dollar

5. Brasilien, 5,86 US-dollar

De billigaste länderna i Big Mac-Index 

1. Ukraina, 1,63 US-dollar

2. Indien, 1,75 US-dollar

3. Sydafrika, 2,33 US-dollar

4. Egypten, 2,37 US-dollar

5. Malaysia, 2,41 US-dollar

Vad man kan se är att topplistan just toppas av några av världens dyraste länder, Sverige, Norge och Schweiz. Men samtidigt toppas listan också av Venezuela och Brasilien, två länder som är långt ifrån världens dyraste. Detta gör indexet något tveksamt för att använda för att just bedöma prisnivån.

Big Mac Index har även använts av erkända ekonomer, exempelvis av Li Lian Ong i boken The Big Mac Index. Hela kartan med Big Mac-Index i olika länder hittar du på The Economists hemsida.